Forestal Vic

FORESTAL VIC SL, és una empresa fundada el 1997 dedicada a la comercialització de la fusta. A partir de l’any 2009 es adquirida per l’empresa Grau i Grau S.L. vinculada al sector de la fusta i amb una experiència demostrada li dona un impuls renovador amb l’objectiu de comercialitzar els nostres productes a tota l’àrea territorial de Catalunya. Situada al Polígon Industrial "La Fàbrica" c/ Timó, nº 6-8 de Folgueroles amb una superfície de 2.000 m2 d'instal•lacions dedicades a l'emmagatzematge i comercialització de tota mena de fusta i derivats. La nostra empresa esta especialitzada principalment en la comercialització de fustes coníferes, especialment pi roig i avet blanc del nord d'Europa. Disposem d'estocs importants d'aquestes espècies de fusta per poder donar resposta immediata a les necessitats dels nostres clients. També tenim un gran assortiment de fustes laminades (BSH, DUO - TRIO, KVH) d'avet i pi, fustes tropicals de procedència Africana i d'Amèrica del Sud, especialment fusta d'Iroko, així com fustes coníferes d'Amèrica del Nord, frondoses europees, americanes i altres. Som una empresa amb una gran preparació i capacitat de resposta, que queda reflectit en la gran quantitat de llistons, perfils, encadellats i fusta massissa que podem oferir, tant al natural, envernissats, com tractats per a l'exterior. En derivats tenim un assortiment important de taulers aglomerats, aglomerats MDF, aglomerats OSB, taulers tricapa, taulers enllistonats, taulers contraplacats amb un ampli ventall de gruixos i mides. Així mateix tenim un catàleg de melamines amb més de 50 referències en estoc. Parquets massissos, parquets flotants, tarimes estratificades, tarimes tecnològiques per a l'exterior, són altres dels productes que comercialitzem juntament amb portes, motllures i molts altres materials derivats de la fusta.
Forestal Vic