Categories

Forestal Vic S.L.

Forestal Vic
 

C/ Timó, 6-8

08519-Folgueroles (Barcelona)

Telf.: 93 812 27 14

e-mail: info@forestalvic.com

CONDICIONS GENERALSForestal Vic, SL, amb domicili al carrer Timó, 8 Polígono Industrial "La Fábrica" 08519, Folgueroles, Lleida, amb CIF B-614588329 posa a disposició al seu lloc web www.forestalvic.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats .

 Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web de Forestal Vic per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l'USUARI al lloc web Forestal Vic en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades als formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d'internet, no podent l' USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s'hagi produït aquesta acceptació .

 

L'accés al lloc web de Forestal Vic implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'USUARI afirma comprendre en la seva totalitat . L'USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals .PRIMERA.- CONDICIONS D'ACCÉS I US


1.1. - La utilització del lloc web de Forestal Vic no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI, excepte si aquest USUARI desitgi consultar informació específica dels articles existents en www.forestalvic.com on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques . Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l' USUARI a realitzar un bon ús de la web . Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament Forestal Vic prohibeix els següents:

 

1.1.1 . - Realitzar accions que puguin produir al lloc web oa través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de Forestal Vic o a tercers .

 

1.1.2 . - Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius (" spaming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing") .

 

1.2 . - Forestal Vic podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals- veure clàusula cinquena.


SEGONA.- CONTINGUTS

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

 

2.1. - Forestal Vic utilitzant fonts internes i externes de tal manera que Forestal Vic únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

 

2.2. - Tercers aliens a Forestal Vic bé mitjançant col·laboracions directes al lloc web o bé presents a través de links a altres llocs web oa notícies d'altres llocs dels que no és titular Forestal VicForestal Vic en cap cas serà responsable dels continguts així introduïts i no garanteix el correcte funcionament de tots aquests links.

 

L'USUARI que desitgi establir un hiperenllaç al seu lloc web al lloc web de Forestal Vic no realitzarà un ús il·legal o contrari a la bona fe de les informacions posades a disposició en el referit lloc web.

 

2.3. - Forestal Vic es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.TERCERA.- DRETS D'AUTOR I MARCA

Forestal Vic informa que el lloc web Forestal Vic els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de Forestal Vic.

 

Forestal Vic utilitza fonts externes per l'elaboració dels seus continguts en determinades ocasions i també estableix links o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d'autor d'aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l'eliminació de les referides referències.


QUARTA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats d'Espanya renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

QUINTA


En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Forestal Vic podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de Forestal Vic.Forestal Vic

GRAU I GRAU S.L.

 

Fustes Grau i GrauGrau i Grau

 

Polígono Industrial "La Seu"

C/ D - nº11

25700-La Seu d’Urgell (Lleida)

Telf.: 973 35 01 82

e-mail: fustes@grauigrau.com

web: www.grauigrau.com